Post Tagged with: "Bạn trai không biết tôi là một đại gia"

Bạn trai không biết tôi là một đại gia

Apr 16, 2015 12:24 am0 comments
Bạn trai không biết tôi là một đại gia

(Tâm sự) – Nhiều lần tôi thử anh bằng cách không vào thăm và không đưa tiền nhà, anh vẫn vui vẻ tự thanh toán tiền nhưng ít điện thoại hỏi thăm tôi. Tôi vô tình đọc trên mạng câu chuyện của một anh đại gia. Anh này kể khi […]

Read more ›