Post Tagged with: "Bài học marketing khiến bạn phải suy nghĩ từ một gã đi ăn xin"

Bài học marketing khiến bạn phải suy nghĩ từ một gã đi ăn xin

Mar 20, 2015 9:54 am0 comments
Bài học marketing khiến bạn phải suy nghĩ từ một gã đi ăn xin

(Xã hội) – Bài học marketing đáng nhớ từ một gã đi ăn xin để đời, khiến bạn đáng phải suy nghĩ. Hắn đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khóa học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính […]

Read more ›